Image Alt

Achizitii publice

 • Asistenţă juridică şi consultanţă privind legislaţia română şi europeană cu privire la achiziţiile publice
 • Negocierea, redactarea în vederea încheierii și executării contractelor de achiziţie publică
 • Recuperarea creanţelor restante, derivând din plăţi neachitate în baza lucrărilor/serviciilor prestate printr-un contract de achiziţie
 • Verificarea eligibilităţii ofertanţilor, formulare de puncte de vedere pe conformitatea documentaţiilor de atribuire publicate în SEAP
 • Formulare de solicitări de clarificare la documentaţia de atribuire
 • Elaborarea documentelor de atribuire
 • Participarea la şedinţele publice de deschidere a ofertelor, evaluarea ofertelor
 • Răspunsuri la solicitările de clarificări formulate de către comisiile de evaluare a ofertelor depuse la procedurile de achiziţii
 • Formularea de contestaţii la CNSC la documentaţiile de atribuire ce cuprind cerinţe de calificare restrictive sau criterii de atribuire nelegale, etc.
 • Formularea de contestaţii la raporturile de atribuire a contractelor la procedurile la care se participă cu oferte
 • Formularea de plângeri la Curtea de Apel împotriva deciziilor CNSC
 • Analiza pe proiectele de contracte ce urmează a fi încheiate
 • Asistenţă şi reprezentare juridică în orice litigii generate de atribuirea, încheierea, executarea, încetarea contractelor de achiziţie publică