Image Alt

Lucrari stiintifice

Monografii

 1. „Clauza penală în Noul cod civil”,Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014, ISBN 978-606-673-325-0.
 2. „Procedura insolvenței – procedură specială de realizare a creanțelor creditorilor. Privire comparativă între legislația națională și legislația europeană”,Editura Universul Juridic, București, 2018, ISBN: 978-606-39-0326

Articole/Studii publicate în reviste de specialitate

 1. “The legal contractual nature of the penalty clause in environmental contracts”,articol publicat în revista Analele Universităţii Oradea, volumul VIII, anul 17, 2012; revista este acreditată de CNCSIS, categoria B+, ISSN 1224-6255;
 2. “Considerations on penalty clause in environmental contracts”,articol publicat în revista Analele Universităţii Oradea, volumul VIII, anul 17, 2012; revista este acreditată de CNCSIS, categoria B+,ISSN 1224-6255;
 3. “The penalty clause. Conventional way of assessing damages”,articol publicat în CKS – eBook, în volumul Conferinţei CKS 2012 – Challenges of the Knowledge Society, Nicolae Titulescu University, Bucharest Complutense University, Madrid and „Universul Juridic” Publishing, 2012; revista este indexată BDIby  EBSCO DATABASE, ISSN 2068-7796;
 4. “Delimitarea clauzei penale de alte instituţii similare”,articol publicat în revista Acta Universitatis George Bacovia, Juridica. Vol 1/2012; ISSN 2285-0171, ISSN-L- 2285-0171;
 5. “General considerations on civil liability in the new Civil Code”,articol publicat în Analele Universităţii Titu Maiorescu, seria Drept, 2011; revista este indexată BDI, SSRN, CEEOL, HEINONLINE, GOOGLE STAR, ISSN 1584 -4781
 6. “Considerations on penalty clause”,autor, articol publicat în volumul Conferinţei Internaţionale “Education and creativity for a knowledge based society”, organizată de Universitatea Titu Maiorescu din Bucureşti, 2011; ISSN 978-606-8002-59-0
 7. General considerations and definition of damages”,articol publicat în revista Academica Science Journal Juridica Series, a Universităţii Dimitrie Cantemir, Târgu Mureş, 2012; , ISSN 2285-8091
 8. “Reduction of the penalty clause”,articol publicat în volumul Conferinţei Internaţionale “Education and creativity for a knowledge based society”, organizată de Universitatea Titu Maiorescu, Bucureşti, 2012;
 9. “Consideraţii privind răspunderea contractuală”,articol publicat in revista Justiţie, Stat de Drept şi Cultură Juridică – a Institutului de Cercetări Juridice Acad. Andrei Rădulescu al Academiei Române, Editura Universul Juridic, 2011; ISBN 978-973-127-618-2
 10. “Aspecte privitoare la procedura prealabilă a negocierii părţilor pentru adaptarea contractului în cazul apariţiei unor cazuri de impreviziune. Condiţie de exercitare a acţiunii în justiţie,”coautor, articol publicat în revista Pandectele Române, nr. 4/2003; revistă indexată BDI,HeinOnline, EBSCO, ProQuest,
 11. Reductibilitatea clauzei penale în accepţiunea Codului civil din 1864, a noului Cod civil, a practicii judiciare şi a doctrinei”,articol publicat în revista Dreptul, nr. 5/2013; revistă recunoscută CNCSIS-cod 611-, categoria B+. Revista esteindexată BDI, SSRN, Ebsco Host, ProQuest.
 12. “Condiţiile acordării penalităţilor în temeiul unei clauze penale şi cauzele pentru care atare penalităţi nu pot fi cerute”,articol publicat în revista Dreptul, nr. 8/2013; revistă recunoscută CNCSIS – cod 611-, categoria B+. Revista este indexată BDI,SSRN, Ebsco Host, ProQuest.
 13. ”Răspunderea contractuală şi răspunderea delictuală în noul Cod civil. Asemănări şi deosebiri”,articol publicat în volumul Conferinţei Internaţionale de Drept, studii europene şi relaţii internaţionale 2013, organizată de Universitatea Titu Maiorescu, Bucureşti, 2013; ISBN 978-606-678-642-3;
 14. „Reduction of penalties in the New Civil Code and in other European legislation. The limit imposed to the judge, the limit below which no penalty value can drop”, articol publicat în Analele Universităţii Titu Maiorescu, Bucureşti, seria Drept, 2012; revista este indexată BDI, SSRN, CEEOL, HEINONLINE, GOOGLE STAR, ISSN 1584 -4781
 15. „Aspecte privitoare la executarea obligaţiilor de plată ale unităţilor administrativ-teritoriale şi ale instituţiilor publice după intrarea în vigoare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 46/2013 privind criza financiară şi insolvenţa unităţilor administrativ-teritoriale, coautor, articol publicat în volumul Conferinţei „Instituţii ale procesului civil şi ale executării silite”, conferinţă organizată între 29-31.08 2013, la Târgu Mureş;
 16. „Evaluarea judiciară şi evaluarea legală a daunelor-interese în noul Cod civil”, articol publicat în revista Dreptul, nr. 3/2014, revistă recunoscută CNCSIS-cod 611-, categoria B+.Revista este indexată BDI,SSRN, Ebsco Host, ProQuest.
 17. “Clauza penală. Conexiuni şi diferenţe în raport cu alte clauze contractuale”, articol publicat în revista Dreptul, nr. 4/2014, revistă recunoscută CNCSIS-cod 611-, categoria B+.Revista este indexată BDI,SSRN, Ebsco Host, ProQuest.
 18. „Consideraţii în legătură cu funcţiile, caracterele şi natura juridică a clauzei penale”, articol publicat în revista Dreptul, nr. 5/2014, revistă recunoscută CNCSIS-cod 611-, categoria B+. Revista este indexată BDI,SSRN, Ebsco Host, ProQuest.
 19. „Discuţii cu referire la clauzele abuzive în contractele negociate, cu privire specială asupra clauzei penale abuzive”, articol publicat în revista Dreptul, nr. 6/2014, revistă recunoscută CNCSIS-cod 611-, categoria B+. Revista este indexată BDI,SSRN, Ebsco Host, ProQuest.
 20. Consideraţii privind clauzele abuzive în contractele de adeziune, cu privire specială asupra clauzei penale abuzive”, articol publicat în Revista Română de Jurisprudenţă, nr. 3/2014, ISSN 1844-6450;

21.The regulations on insolvency proceedings in the European Union’s legal system”,în revista „Analele Universităţii Titu Maiorescu”, Seria Drept, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2014, revistă indexată BDI, HeinOnline, SSRN.

 1. Consideraţii în legătură cu drepturile de creanţă”, în revista „Dreptul”, nr. 11/2014, revistă recunoscută CNCSIS- cod 611, indexată în categoria B+. Revista este indexată BDI, SSRN, Ebsco Host, ProQuest.
 2. „Caracterele creanţei unui creditor îndreptăţit să ceară deschiderea procedurii insolvenţei” –în cadrul volumului Conferinţei Internaţionale Uniformizarea dreptului. Efecte juridice şi implicaţii sociale, politice şi administrative, Iaşi, 23-25.10.2014.
 3. Consideraţii referitoare la caracterul cert, lichid şi exigibil al creanţei potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă” în revista „Dreptul”, nr. 3/2015, revistă recunoscută CNCSIS- cod 611, indexată în categoria B+. Revista este indexată BDI,SSRN, Ebsco Host, ProQuest.
 4. Maximization principles of the degree of capitalization of the assets and of recovery of receivables according to Law no. 85/2014” în revista „Analele Universităţii Titu Maiorescu”, Seria Drept, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2015, revistă indexată BDI, HeinOnline, SSRN.
 5. „Principalele modificări legislative aduse de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă” articol publicat în cadrul volumului Conferinţei Internaţionale „Dreptul între modernizare şi tradiţie. Implicaţii asupra organizării juridice, politice, administrative şi de ordine publică”, desfăşurată la Universitatea Titu Maiorescu, Bucureşti în perioada 21-23.04.2015.
 6. „Cererea de admitere a creanţei în procedura insolvenţei”, articol publicat în volumul Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „Provocări şi strategii în ordinea şi siguranţa publică – Ediţia a II-a” desfăşurată la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Bucureşti, în perioada 28-29.05.2015.
 7. „Establishing the liabilities of the debtor undergoing insolvency proceedings, verification of the receivables and preparation of the preliminary table”, articol publicat în cadrul Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „History, Culture, Citizenship in the European Union, 8th Edition”, desfăşurată la Universitatea din Piteşti în perioada 08-09.05.2015.
 8. „Principiile fundamentale ale procedurilor de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, reglementate de Legea nr. 85/2014, cu privire specială asupra principiului maximizării gradului de valorificare a activelor şi de recuperare a creanţelor”, articol publicat în revista „Dreptul”, nr. 7/2015, revistă recunoscută CNCSIS- cod 611, indexată în categoria B+. Revista este indexată BDI,SSRN, Ebsco Host, ProQuest.
 9. Clauza penală în contractul de achiziție publică”,articol susținut în cadrul Conferinței Naționale de Achiziții Publice – „Un an de la intrarea în vigoare a noii legislații a achizițiilor publice”, Tîrgu Mureș, 26 aprilie 2017.
 1. „Contestația la cererea de deschidere a procedurii insolvenței”,în revista „Dreptul”, nr. 7/2017, revistă recunoscută CNCSIS- cod 611, indexată în categoria B+. Revista este indexată BDI,SSRN, Ebsco Host, ProQuest.
 2. „Aspecte teoretice și jurisprudențiale referitoare la reductibilitatea clauzei penale în Codul civil”,în revista „Dreptul”, nr. 2/2018, revistă recunoscută CNCSIS- cod 611, indexată în categoria B+. Revista este indexată BDI,SSRN, Ebsco Host, ProQuest.
 3. „Creanța certă, lichidă și exigibilă. Admiterea creanței potrivit Legii nr. 85/2014”,în revista „Dreptul”, nr. 7/2018, revistă recunoscută CNCSIS- cod 611, indexată în categoria B+. Revista este indexată BDI,SSRN, Ebsco Host, ProQuest.