Image Alt

Asociatii si fundatii

  • Asistenţă juridică în procedurile de înfiinţare a organizaţiilor non profit – asociaţii, fundaţii
  • Conceperea şi redactarea tuturor documentele necesare pentru constituirea unei asociaţii sau fundaţii, începând cu rezervarea denumirii organizaţiei, act constitutiv, statut, etc.
  • Consultanţă pe parcursul desfăşurării activităţii ONG, inclusiv referitor la modificarea statului fundaţiei sau asociaţiei, modificarea sediului, a componenței organelor de conducere, a activităţilor, şi înregistrarea acestora în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor
  • Redactare Adunări generale ale asociaţilor/acţionarilor/membrilor
  • Redactare acțiuni, acte de procedură în litigiile împotriva sau în favoarea Asociațiilor/Fundațiilor
  • Redactare somații de plată, cereri de chemare în judecată, acte procedurale adresate debitorilor locatari– membri ai Asociațiilor de proprietari