Image Alt

Contencios administrativ

  • Contestații împotriva deciziilor de impunere ale autorităților publice
  • Consultanţă pentru autorităţile publice în fazele premergătoare emiterii actelor administrative
  • Asistenţă juridică în raporturile clientului cu autorităţile publice locale şi centrale, în faţa organelor de inspecţie fiscală în orice dispute, proceduri judiciare de control ale actelor emise de autorităţi, ale administraţiei centrale sau locale sau de instituţii cu atribuţii administrative (contestaţii, litigii în contencios administrativ, medieri)
  • Suport în încheierea/modificarea/executarea contractelor administrative
  • Reprezentare în procedurile de încheiere/suspendare/anulare a actelor administrative
  • Consultanţă juridică în materia taxelor şi impozitelor, respectiv în faza de executare silită a creanţelor fiscale
  • Redactare cereri și acțiuni în faza în faţa instanţei de contencios administrativ şi fiscal, în toate fazele procesuale.