Image Alt

Drept fiscal

 • Consultanţă fiscală generală, reprezentând redactarea de rapoarte, opinii legale, puncte de vedere privind aplicarea normelor de drept material fiscal ce reglementează:
  • impozitarea societăţilor comerciale
  • taxa pe valoarea adaugată
  • accizele
  • impozitul pe venitul nerezidenţilor
  • impozitarea persoanelor fizice
  • impozite locale
 • Asistenţă fiscală specializată în timpul controalelor efectuate de autorităţile fiscale, precum şi reprezentarea în relaţia cu acestea
 • Îndeplinirea procedurilor legale de contestare a proceselor verbale de control şi a deciziilor de impunere şi a oricăror acte emise de autorităţile publice din domeniul fiscal
 • Redactare apărări și reprezentare în faţa instanţelor de fond, recurs şi supreme, în litigiile având natură fiscală