Image Alt

Drept medical

 • Consultanță generală în ceea ce privește interpretarea și aplicarea normelor de drept
  specifice domeniului medical
 • Consultanță generală pentru respectarea cadrului legal și profesional de către personalul
  medical și personalul auxiliar
 • Consultanță și asistență în implementarea controlului intern managerial;
 • Analizarea situațiilor și identificarea de soluții cu privire la evenimente din sfera
  malpraxisului medical
 • Asistarea în vederea redactării apărărilor în fața instanțelor de fond, recurs și supreme, în
  litigiile având natură medicală
 • Verificarea circuitului documentelor de natură medicală care implică informațiile
  personale ale pacienților/personalului medical
 • Analizarea și emiterea de opinii asupra sesizărilor interne și externe formulate în legătură
  cu actul medical
 • Asistarea în vederea efectuării cercetării disciplinare a personalului medical, ca urmare a
  unor abateri de la bunele practici medicale
 • Consultanță în ceea ce privește conformarea cu indicatorii impuși de către ANMCS
 • Elaborarea de proceduri specifice activității instituțiilor sanitare
 • Oferirea de suport în ceea ce privește aplicarea normele legale care afectează activitatea
  medicală.