Image Alt

Dreptul muncii

 • Elaborarea de documente în vederea desfășurării cercetării disciplinare prealabile – referat, decizie numire comisie cercetare disciplinară prealabilă, convocator, raport privind rezultatul cercetării disciplinare prealabile, decizie de concediere
 • Emitere decizii de concediere disciplinară, ca urmare a desființării locului de muncă,
 • Asistența responsabililor cu privire la SSM și PSI
 • Asistență juridică în vederea elaborării de contracte individuale de muncă în care să fie cuprinse clauzele de neconcurență, confidențialitate, precum și alte clauze specifice contractului individual de muncă
 • Elaborare regulamente de ordine interioară în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile în materie de dreptul muncii  și cu luarea în considerare a practicii judiciare a instanțelor din România/CJUE
 • Elaborarea de proceduri pe faze de lucru
 • Auditarea contractelor individuale de muncă, a fișelor de post, precum și a tuturor actelor obligatorii pentru dosarul de personal
 • Informarea periodică a clientului cu privire la modalitatea de interpretare/aplicare de către instanța de judecată a dispozițiilor legale aplicabile în materie de dreptul muncii
 • Întocmirea de contracte colective de muncă precum și documente premergătoare acestora -invitație la negociere, proces verbal de negociere, etc.
 • Elaborare fișe de post particularizate, în funcție de organigrama societății, de locul muncii/activitatea desfășurată
 • Instruirea periodică a șefilor ierarhici superiori cu privire la riscurile nerespectării legislației aplicabile în materie de securitate în muncă
 • Întocmirea de documente privind detașarea/delegarea salariaților/transfer de întreprindere
 • Adaptarea normativelor interne în conformitate cu practica judiciară a instanțelor din România
 • Asistarea responsabilului cu utilizarea REVISAL
 • Asistarea/informarea cu privire la angajarea cetațenilor NON-UE
 • Efectuarea de formalități/documente în ipoteza concedierilor colective
 • Asistare în ipoteza survenirii accidentelor de muncă
 • Asistență cu privire la interpretarea și aplicarea:
  • Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă
  • Legii nr. 476/2006 privind stabilirea cadrului de informare și consultare a angajaților
  • Legii nr. 52/2011 privind executarea unei activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri. Norme metodologice din 07.04.2015 privind aplicarea Legii nr. 52/2011
  • Legii nr. 367/2022 privind dialogul social
  • Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior
  • Legii nr. 16/2017 privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale
  • Legii nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă; norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă
  • OG nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare
  • OG nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România
  • OUG nr. 96/2003 privind protecția maternității la locurile de muncă
  • OUG nr. 158/2005 privind concedii și indemnizații
  • HG nr. 518/1995 privind unele drepturi și obligații ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar
  • HG nr. 104/2007 pentru reglementarea procedurii specifice privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale pe teritoriul României
  • HG nr. 1256/2011 privind condițiile de funcționare, precum și procedura de autorizare a agentului de muncă temporară