Image Alt

Insolventa

  • Analiză juridico-economică cu privire la situaţia societăţii şi necesitatea declarării stării de insolvenţă
  • Elaborarea de strategii în vederea evitării stării de insolvenţă
  • Acordarea de asistenţă juridică şi reprezentare a debitorului aflat în procedura de reorganizare, insolvență, faliment, concordat preventiv.
  • Redactarea contestaţiilor debitorului cu privire la deschiderea procedurii, respectiv cu privire la cererile conexe ale creditorilor
  • Redactarea declaraţiilor de creanţă ale creditorilor şi reprezentarea acestora în instanţă
  • Formularea contestaţiilor împotriva măsurilor luate de administratorul judiciar sau de lichidator, respectiv împotriva rapoartelor acestora.
  • Propunerea planului de reorganizare sau, după caz, de lichidare
  • Acțiuni în anularea hotărârilor adunării creditorilor
  • Acordarea de asistenţă juridică şi reprezentare în instanţă a administratorului statutar, pârât, în cadrul acţiunii în angajarea răspunderii personale, formularea apărării acestuia.
  • Acordarea de asistenţă juridică şi reprezentare în instanţă în etapa evaluării bunurilor debitorului şi a valorificării acestora, respectiv cu ocazia sigilării şi inventarierii bunurilor debitorului