Image Alt

Recuperarea creantelor

 • Consultanţă juridică cu privire la modalităţile de recuperare a debitelor
 • Analiza debitului, evaluarea şanselor de recuperare, alegerea strategiei de abordare a recuperării, evaluarea costurilor de recuperare
 • Servicii de negociere şi tranzacţionare în procedurile de recuperare a debitelor, reprezentarea clienţilor în proceduri de conciliere directă
 • Desfăşurarea de proiecte de recuperări a unui volum mare de debite
 • Demarare procedură de recuperare a creanțelor restante și a dobânzilor, majorărilor și penalităților aferente, atât în faza amiabilă extra-judiciară cât și în faza judiciară
 • Monitorizarea îndeplinirii obligațiilor de plată
 • Recuperarea de creanţe şi alte tipuri de datorii de la persoane fizice şi juridice
 • Emiterea notificărilor şi somaţiilor de plată, punerea în întârziere a debitorului
 • Acţionarea în instanţă a debitorilor atât în România, cât şi în Uniunea Europeană prin redactarea acțiuni în procedura de drept comun sau în cadrul procedurilor speciale – cereri cu valoare redusă sau ordonanță de plată
 • Asistenţă juridică şi reprezentare în faţa instanţelor în acţiunile de drept comun ori speciale pentru recuperarea debitelor din domenii variate de drept (bancar, telecomunicaţii, privatizare, infrastructură)
 • Participarea la administrarea de expertize judiciare şi extrajudiciare necesare recuperării debitului
 • Intermedierea fazei de executare silită, făcând legătura între creditor și executor, reprezentarea în vederea efectuării formalităţilor necesare în faţa birourilor de executori judecătoreş pentru valorificarea finală a titlurilor executorii obținute în faza judiciară.
 • Formulare contestații la executare